DTH-FINANCE.CZ

Poskytujeme objektivní a bezplatné finanční poradenství. Jsme tu, abyste ušetřili čas a zhodnotili své peníze.

Zastupujeme vás při jednání v bankách a pojišťovnách, vyjednáváme pro vás nejvýhodnější podmínky.

Sledujeme finanční trh a dáváme vám doporučení, jak reagovat na jeho vývoj.

Reagujeme na vaše životní změny a komplexně řešíme vaše potřeby ve světě financí.

Působíme především na Karlovarsku a Plzeňsku. S každým ze svých klientů vytváříme podrobnou anaýzu jeho finančních potřeb. Klientům poskytuji dlouhodobý a pravidelný finanční servis, který pokrývá jejich potřeby v širokém spektru, od zajištění rizik, přes investice, až po financování bydlení. Můj vztah s klientem není nikdy založen na jediné transakci. Preferuji dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.


Optimální řešení na míru objektivně a nezávisle 

Optimalizace rodinného rozpočtu V souvislosti s daňovým přiznáním za rok 2013 se lidé ve zvýšené míře zajímají o limity možných odpočtů. Ne každý však ví, že lze daňovou povinnost snížit uplatněním slevy na manželku či manžela, která může dosáhnout až k hodnotě 24 840 korun. Podmínkou je, aby měl zákonný partner vlastní příjmy za loňský rok maximálně do výše 68 000 korun.

Prodáváte byt? Pokud jste se již dostali k tomu, že jste našli na byt kupce, pak zbývá již doladit poslední podrobnosti včetně toho, jakým způsobem kupec za byt zaplatí. Ne vždy je totiž třeba možné počítat s tím, že i druhá strana se zachová tak, jak má. Víte, jak předejít tomu, abyste přišli o byt i o peníze?

Více na www.finance.cz

Pohonné hmoty, stejně jako další vybrané druhy zboží nejsou zdaňovány pouze daní z přidané hodnoty, ale také tzv. spotřební daní. A právě obě zmíněné daně se více než padesáti procenty podílejí na konečné ceně pohonných hmot.

DTH-FINANCE.CZ
2014